GENDERVERKLARING


In Nederland is het sinds 2014 mogelijk je geboortegeslacht te laten aanpassen in de Basisregistratie Personen. Hiervoor is een verklaring nodig van een deskundige om te beoordelen of je hiervoor in aanmerking komt. Dankzij deze wet kan iedereen van 16 jaar en ouder in de Basisregistratie Personen (en daarmee in het paspoort) het geslacht ‘man’ in ‘vrouw’ laten veranderen of andersom.

Bij Praktijk Buitengewoon worden deze beoordelingen altijd uitgevoerd na afstemming met je behandelaar. Bij de aanvraag is het dus van belang dat je hiervoor toestemming geeft en de gegevens van je behandelaar verstrekt. Vervolgens wordt er een online gesprek ingepland bij Anouk Balleur, klinisch psycholoog en aangemerkt als Deskundige Transgender in het BIG-register. Bij jongeren vanaf 16-18 jaar is ook toestemming van ouders/verzorgers nodig om deze beoordeling te kunnen uitvoeren.

In het gesprek zul je voorlichting krijgen over de gevolgen van het wijzigen van je geslachtsregistratie. Is het duidelijk dat je de wijziging van geslachtsregistratie wilt en de gevolgen daarvan overziet en begrijpt, dan krijg je een deskundigenverklaring. Soms is het nodig om hiervoor nog een gesprek in te plannen.

Wanneer de verklaring wordt verstrekt dan kun je hiermee naar je geboortegemeente om je geslacht (en eventueel ook voornaam) te veranderen. Vervolgens dien je een nieuw legitimatiebewijs aan te vragen bij de gemeente waar je woont.

Tarief: 150 euro (inclusief voorgesprek met behandelaar en het online gesprek met jou)

Wil je een aanvraag indienen voor een wijziging van de registratie van je geboortegeslacht? Vul dan het contactformulier in. Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met je op.