Tarieven


Deskundigheidsbevordering

Voor de deskundigheidsbevordering zal een op maat gemaakt plan worden gemaakt waarin het aantal uren en de doelen voor de cursus in overleg worden bepaald. Het tarief voor een dergelijke cursus is € 125,- per uur. Dit geldt voor zowel de voorbereidingsuren als de lesuren. Daarnaast worden reiskosten in rekening gebracht.

Supervisie en intervisie

Klik hier om een offerte aan te vragen.

Deskundigheidsverklaring

Gesprek wijziging geslacht (deskundigenverklaring): € 150,- (inclusief voorgesprek met behandelaar)
Dit bedrag dient betaald te worden ongeacht de uitkomst van het gesprek.

Klik hier voor de algemene voorwaarden.

Anouk Balleur is CRKBO gecertificeerd en daarmee officieel geregistreerd als docent.
Alle diensten van Praktijk Buitengewoon zijn vrijgesteld van BTW.